Cart Total Items (0)

Cart

Binaku Klima

Instalimi i sistemit te klimatizimit

Jemi krenar që kemi bashkëpunuar me Kolegjin AAB në një projekt të rëndësishëm të montimit të sistemit të kondicionimit të ajrit. Ky projekt ka përfshirë instalimin e një sistemi të avancuar të kondicionimit të ajrit në të gjitha hapësirat e kolegjit.

Montimi i sistemit të kondicionimit të ajrit ka pasur për qëllim të sigurojë një ambient të përshtatshëm dhe komod për studentët, stafin akademik dhe administrativ. Përdorimi i teknologjisë së fundit dhe pajisjeve të cilësisë së lartë ka garantuar që kolegji të ofrojë kushte të përshtatshme të ajrit, të kontrollueshme dhe të përshtatshme për temperaturën dhe lagështinë.

Ekipi ynë i specializuar ka punuar me përkushtim dhe profesionalizëm për të realizuar montimin e sistemit të kondicionimit të ajrit në kolegjin AAB. Përkatësisht, secila hapësirë është pajisur me pajisje të cilësisë së lartë dhe është projektuar për të garantuar performancë të përshtatshme të ajrit dhe komfort për të gjithë personelin dhe studentët.

Informata mbi Projektin
Klienti:
Kolegji AAB
Shërbimi:
Montim i Klimave
Data:
05 Mars, 2022
Adresa:
Rr.Elez Berisha, 56, Prishtinë, Kosovë